Aftrek ziektekosten

Sinds 1 januari 2009 is de regeling aftrek ziektekosten en andere buitengewone uitgaven vervallen en vervangen door een nieuwe regeling. Daardoor zijn bepaalde ziektekosten niet meer aftrekbaar. Voor de kosten voor ziekte en invaliditeit geldt dat uitsluitend de zogenaamde specifieke zorgkosten aftrekbaar zijn.

Ook is de regeling tegemoetkoming buitengewone uitgaven is vervangen. Hierdoor wordt in bepaalde gevallen een tegemoetkoming toegekend voor het deel van de heffingskortingen dat niet is gebruikt, omdat er aftrek van specifieke zorgkosten bestaat.